Навчальний процес

 
Сьогодні наш заклад забезпечую різнобічний гармонійний розвиток дітей,формує їх фізичне та психічне здоров'я,сприяє набуттю дітьми життєвого досвіду.

 

 

Колектив дитячого закладу творчо підходить до вирішення педагогічний завдань згідно єдиної Базової програми "Українське дошкілля" і працює над проблемою:"Екологічне виховання дітей дошкільного віку".

Основними завданнями дошкільного закладу є: збагачення духовної культури дитини, формування в дошкільнят високого рівня моральності, реалізаціїя закладеного в дитині природного потенціалу, розвиток її здібностей і нахилів, розширення світогляду.

Педагоги закладу в постійному пошуку шляхів оновлення, вдосконалення педагогічного пресу, адже головне наше завдання - формування творчої особистості.

Кожен вихователь вносить свою частку в успішний творчий розвиток.

 

Так, вихователі працюють над такими проблемами:

Онопрієнко С.І.

"Про природу треба знати - берегти та захищати-  прикладна екологія.

Мета:формувати у дітей елементи наукових знань про основні екологічні фактори, стимулювати допитливість та інтерес.

 

 

Кузьменко Л.П.

"Знай, люби, бережи" - пошуково-дослідницька діяльність.

Мета:формувати у дітей здатність креативно використовувати знання та власний дослідницький досвід у розумових моделювальних та перетворювальних діях.

В своїй роботі використовує програму "Маленькі дослідники", авторами якої є Т.Шумер та І.Сергеєва.

 

Думанова І.М.

"Гармонія, краса, здоров'я- валеологічне виховання дітей дошкільного віку.

Мета:розвивати у дітей дошкільного віку у галузі фізичного "Я"(власне тіло та його функціонування, харчування, загартування, гігієна, здоров'я і хвороба, безпека).

 

 

Концепція виховної системи:
• Забезпечення комфортних умов для цілісного розвитку особистості дитини: психофізичного, інтелектуального, емоційно-морального, соціально-особистісного .
• Створення системи мовної освіти, що забезпечує оволодіння дітьми державною мовою; зв’язок вивчення української мови з вихованням національної свідомості та патріотизму.
• Розвивати особистість дошкільника на основі принципів співпраці, використання “ситуацій успіху”
• Інтеграція родинного та суспільного виховання

Основні принципи побудови виховної системи
• Комфортність кожної дитини та дорослого у дошкільному закладі.
• Особистість дитини – головна цінність.
• Принцип природовідповідності - врахування вікових та індивідуальних особливостей дитини
• Системність виховання
• Виховувати – навчаючи.
• Духовна насиченість життєдіяльності дитини у дошкільному закладі, виховання емоцій та естетичної свідомості.
• Принцип ігрової діяльності як основної частини дозвілля дошкільника
• Творчість вихователя – найважливіша ознака педагогічної культури

Основні напрямки виховання
• Пізнавальна діяльність
• Пошуково –дослідницька діяльність
• Виховання національної свідомості та патріотизму
• Фізкультурно-оздоровче виховання
• Формування здорового способу життя
• Трудове виховання
• Художньо-естетичне виховання
• Екологічне виховання
• Моральне виховання
• Сприяння творчому розвитку особистості
• Стимулювання і корекція поведінки за допомогою психологічної служби дошкільного закладу
• Родинно-сімейне виховання